Registrera dig som leverantör

Här registrerar du din organisation, val av leveranssätt och anger kontaktpersoner.

1. Organisation

(Valfri)

2. Leveranssätt

Välj hur du vill leverera ditt elektroniska material. Observera att du kan välja fler än ett leveranssätt.

NÄTVERK - Ladda upp filer via webbformulär, RSS eller FTP
USB-MINNE - Lägg filer på ett USB-minne och skicka det till KB
Teknisk lösning Fördelar Nackdelar Lämpligt för

Enkelt att komma igång.

Kräver manuellt arbete med att ladda upp filer vid varje leverans.

Leverantörer som inte ska leverera så mycket material eller som inte har möjlighet till teknisk anpassning.

Automatiskt flöde.

Förutsätter implementation av KB:s RSS-specifikation.

Leverantörer som redan använder RSS och publicerar många och små publikationer i ett flöde.

Automatiserbart flöde, möjligt att leverera stora filer.

Kräver en lösning hos er som kan paketera och skicka upp filer och metadata till KB utifrån fastslagna specifikationer.

Leverantörer som publicerar många och små publikationer i ett flöde eller har stora filer.

Kräver ingen teknisk lösning.

Kräver manuellt arbete och är tidskrävande. Kostsamt med USB-minnen.

Leverantörer som inte har möjlighet till teknisk anpassning och som inte vill använda webbuppladdning.

3. Kontaktpersoner

Ange alla kontaktpersoner. Åtminstone en person med rollen huvudkontakt måste finnas med. De som registreras som huvudkontakter kommer att få inloggningsuppgifter via e-post.

Kontaktperson 1