Lagring för all framtid

Vi bevarar det elektroniska kulturarvet
för framtida forskning.

Leverera material


Registrera dig som leverantör

Kom igång steg för steg

1. Gäller e-plikten mig?

Följande utgivare är leveranspliktiga:
  • Yrkesmässiga utgivare, producenter och distributörer.
  • Utgivare med automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska utgivning.
  • Massmedieföretag.
  • Kommuner eller statliga myndigheter under regeringen.
Dock endast i de fall materialet stämmer in på något av följande:
  • Huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige.
  • Är helt eller delvis på svenska.
  • Har svenskt upphov eller är utfört av en svensk konstnär.
  • Är en myndighetspublikation.

Ta hjälp av exempel

2. Registera dig som leverantör

På denna webbplats kan du registera dig som leverantör av elektroniskt material och samtidigt ansöka om att få leverera elektroniskt material över nätverk

KB erbjuder olika alternativ för leverans över nätverk: webbuppladdning, RSS och FTP.

När du har ansökt kommer vi att avgöra om du är leveranspliktig eller ej, vilket du får besked om så snart som möjligt.

Jämför leveranssätt

3. Börja leverera material

Efter att en handläggare tittat på din ansökan och du har blivit godkänd, skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress och du kan börja leverera.

Registrera dig som leverantör

Fiktiva exempel på leverantörer

Dagstidningen

Ger huvudsakligen ut tidningar i tryckt form men publicerar många artiklar, ljudklipp och filmklipp på sin webbplats. Dessa är leveranspliktiga. Tryckeriet levererar den fysiska tidningen som vanligt och tidningen levererar det webbunika materialet via RSS. Tidningen utvecklar ett RSS-flöde som följer KB:s specifikationer.

Stora filmbolaget

Ger ut en stor mängd filmer per år med tillhörande trailrar, texter, artiklar och bilder. Allt extramaterial och de filmer som endast publiceras digitalt är leveranspliktigt enligt e-pliktslagen. Filmbolaget levererar och paketerar enligt den specifikation som KB har för FTP. Övrigt elektroniskt material om filmerna som publiceras (texter, artiklar, bilder…) levereras via RSS eftersom det är fråga om stora mängder text som ofta uppdateras.

Lilla filmbolaget

Ger ut en till två filmer om året som publiceras i flera olika vodtjänster, samt tillhörande trailrar. Både filmer och trailrar är leveranspliktiga. Lilla filmbolaget levererar filmer och trailrar genom att ladda upp filerna på denna webbplats.

E-boksförlaget

Ger ut e-böcker som finns att köpa och ladda ner från ett antal olika tjänster. Materialet är leveranspliktigt då det är yrkesmässigt utgivet och riktar sig till en svensk publik. Eboksförlaget levererar sina e-böcker genom att ladda upp filerna på denna webbplats.

Myndigheten

På myndighetens webbplats publiceras rapporter, broschyrer, årsredovisningar och utbildningsmaterial. Dessa filer är leveranspliktiga då de riktar sig till allmänheten. Webbplatsen i sig är inte leveranspliktig, inte heller pressmeddelanden, blanketter eller interna arbetsdokument. Myndigheten levererar sina publikationer genom att ladda upp filerna på denna webbplats.

Stora musikbolaget

Ger ut musik som publiceras i ett antal olika tjänster, exempelvis Spotify. Musiken är leveranspliktig då det har svenskt upphov samt riktar sig till en svensk publik. Musikbolaget levererar materialet via FTP enligt KB:s specifikationer. Övrigt elektroniskt material till exempelvis texter, artiklar och videor levereras via RSS.

Lilla musikbolaget

Det lilla musikbolaget ger ut upp till en handfull releaser per år. Musiken är leveranspliktig om den är yrkesmässig och har svenskt upphov samt riktar sig till svensk publik. Leverans sker genom att ladda upp filerna på denna webbplats.

Poddaren

Ger ut en podcast på som publiceras i flera olika tjänster, till exempel iTunes. Den är leveranspliktig då upphovet är svenskt samt att poddaren är en professionell utgivare. Poddaren levererar via RSS och behöver därför utveckla ett RSS-flöde som följer KB:s specifikationer.

Leveranssätt

Teknisk lösning Fördelar Nackdelar Lämpligt för

Enkelt att komma igång.

Kräver manuellt arbete vid varje leverans.

Leverantörer som inte ska leverera så mycket material eller som inte har möjlighet till teknisk anpassning.

Automatiskt flöde.

Förutsätter implementation av KB:s RSS-specifikation.

Leverantörer som redan använder RSS och publicerar många och små publikationer i ett flöde.

Automatiserbart flöde, möjligt att leverera stora filer.

Kräver en lösning hos er som kan paketera och skicka upp filer och metadata till KB utifrån fastslagna specifikationer.

Leverantörer som publicerar många och små publikationer i ett flöde eller har stora filer.

Kräver ingen teknisk lösning.

Kräver manuellt arbete och är tidskrävande. Kostsamt med USB-minnen.

Leverantörer som inte har möjlighet till teknisk anpassning och som inte vill använda webbuppladdning.